Emotivní vína

Vyhledávání

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Francouzská vína
8. května 26
Šumperk  78701
Česká Republika
IČ: 01179101
DIČ: CZ9303016151

Odpovědná osoba a kontakt: František Krňávek

 

1) Obecná ustanovení

Tento obchodní řád definuje podmínky pro použití stránek Francouzská vína.cz, nákup zboží na těchto stránkách, jakož i podmínky pro reklamaci.

Provoz tohoto obchodu se řídí platnou legislativou ČR a rovněž nabízené zboží je v souladu s platnými právními normami.

2) Ochrana osobních údajů, objednávka

Provozovatel se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchována, aniž by byla sdílena s aplikacemi třetích osob.

Případná registrace není povinná a slouží pouze pro urychlení objednávky (odpadá nutnost opakovaného zadání potřebných údajů).

Objednávku smí učinit pouze osoba starší 18 let.

Při objednávce je nutné vyplnit veškeré požadované údaje o kupujícím (označené hvězdičkou.) Ostatní údaje jsou dobrovolné, nicméně je doporučujeme vyplnit pro urychlení komunikace (zejména telefonicky). Údaje uvedené v objednávce slouží pouze pro vyřizení objednávky a po jejím uskutečnění budou z databáze odstraněny.

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s naším obchodním řádem a všemi pravidly uvedenými na teto stránce.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícímu, který v minulosti neodebral nebo řádně nezaplatil objednané zboží. Rovněž si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy zboží se již nevyrábí, není skladem nebo se výrazně změnila cena. V případě, že nebudeme schopni Vámi objednané zboží vyexpedovat, Vás budem neprodleně kontaktovat na Váš e-mail či telefonicky. Pokud je již zboží uhrazeno na náš účet, tak Vám nepozději do 14 pracovních dnů příslušnou částku zašleme na Váš bankovní účet.

3) Odběr zboží

Objednávku je možné osobně vyzvednout tentýž den na pobočce v Šumperku, 8 května 26 za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat od 9.00-17.00 mimo tuto dobu po dohodě.

Zboží je dopravováno do 60 km zdarma.

Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík

Při objednávce do 3.000,-- Kč je účtováno poštovné ve výši 200,- Kč

Při objednávce vyšší jak 3.000,-- Kč je doprava zdarma.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem, dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

5) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem doručení.

6) Kupní smlouva

Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku dodání zboží a jeho převzetí kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované.

Pokud kupující neodebere zboží objednané na dobírku, a vrátí je zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné ve výši 200,-- Kč, a to nejpozději do 5 dnů od přijetí vráceného zboží prodávajícím. 

7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek.

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop